Kunci gitar Highway To Hell

Chord kunci gitar AC/DC Highway to Hell

[INTRO]

            A                 D/F#  G      D/F#  G     D/F#  G     D/F#   A
E------------------------------------------------------------------------------|
B-----------2--2--2-----------3--3--3------3--3--3-----3--3--3------------2--2-|
G-----------2--2--2-----------2--2--0------2--2--0-----2--2--0------2-----2--2-|
D-----------2--2--2-----------0--0--0------0--0--0-----0--0--0------0-----2--2-|
A-----------0--0--0-------------------------------------------------------0--0-|
E-----------------------------2--2--3------2--2--3-----2--2--3------2----------|


[Verse 1]

A A A
              D D/F# G              D D/F# G
     Livin' easy,        livin' free,
D D/F# G       D/F#    A A
     Season ticket on a one way ride
A A A           D D/F# G             D D/F# G
     Askin' nothin,      leave me be.
  D D/F# G     D/F#   A A
     Takin' ev'rythin' in my stride.

A A A
              D D/F# G              D D/F# G
     Don't need reason, don't need rhyme,
D D/F# G       D/F#    A A
     Ain't nothin' i'd rather do.
A A A           D D/F# G             D D/F# G
     goin' down, party time.
  D D/F# G     D/F#   E5 E5
     my friends are gonna be there too.


[Chorus]

         A    A  A   D/A      G
i'm on a highway to hell

D/F#     A    A  A   D/A      G
on the   highway to hell

         A    A  A   D/A      G
i'm on a highway to hell

D/F#     A    A  A   D/A      G
on the   highway to hell

         A    A  A   D/A      G
i'm on a highway to hell

D/F#     A    A  A   D/A      G
on the   highway to hell


[Verse 2]

A A A
              D D/F# G              D D/F# G
    no stop signs, speed limit,
D D/F# G       D/F#    A A
    nobody's gonna slow me down.
A A A           D D/F# G             D D/F# G
    like a wheel, gonna spin it.
  D D/F# G     D/F#   A A
    nobody's gonna mess me around.

A A A
              D D/F# G              D D/F# G
    Hey, satan, pay'n' my dues,
D D/F# G       D/F#    A A
    playin' in a rockin' band.
A A A           D D/F# G             D D/F# G
    hey, momma, look at me.
  D D/F# G     D/F#   E5 E5
    I'm on my way to the promised land.

[Chorus]

         A    A  A   D/A      G
i'm on a highway to hell

D/F#     A    A  A   D/A      G
on the   highway to hell

         A    A  A   D/A      G
i'm on a highway to hell

D/F#     A    A  A   D/A      G
on the   highway to hell

         A    A  A   D/A      G
i'm on a highway to hell

D/F#     A    A  A   D/A      G
on the   highway to hell

0 komentar